(136604) Tal,Mihail - Botvinnik,Mikhail [C18]
World Championship 23th Moscow (1), 15.03.19601.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Ab4 4.e5 c5 5.a3 Axc3+ 6.bxc3 Dc7 7.Dg4 f5 8.Dg3 Ce7 9.Dxg7 Tg8 10.Dxh7 cxd4 11.Rd1 Ad7 12.Dh5+ Cg6 13.Ce2 d3 14.cxd3 Aa4+ 15.Re1 Dxe5 16.Ag5 Cc6 17.d4 Dc7 18.h4 e5 19.Th3 Df7 20.dxe5 Ccxe5 21.Te3 Rd7 22.Tb1 b6 23.Cf4 Tae8 24.Tb4 Ac6 25.Dd1 Cxf4 26.Txf4 Cg6 27.Td4 Txe3+ 28.fxe3 Rc7 29.c4 dxc4 30.Axc4 Dg7 31.Axg8 Dxg8 32.h5 1-0